Leica Boutique Vietnam - Leica Vario-Elmar-SL 100-400mm f/5-6.3 & Ngàm Leica EXTENDER L 1.4X
  • Liên hệ: 0945 488 948
  • Brand Story

Leica Vario-Elmar-SL 100-400mm f/5-6.3 & Ngàm Leica EXTENDER L 1.4X

92.000.000 VNĐ

Dải tiêu cự zoom rộng nhất trong hệ thống SL.
Lưu giữ khoảnh khắc với ống kính Leica Vario-Elmar-SL 100-400 f/5-6.3 mới và ngàm mở rộng Leica Extender L 1.4x.
Ống kính hiệu suất cao kết hợp với chất lượng hình ảnh vượt trội là sự bổ sung cho hệ thống SL cũng như liên minh L-Mount.