Leica Boutique Vietnam - Leica Q3 À La Carte
  • Liên hệ: 0945 488 948
  • Brand Story

Leica Q3 À La Carte

Liên hệ

Cá nhân hoá chiếc máy ảnh của bạn
Leica Q3 À La Carte là dịch vụ đặc biệt dành cho những khách hàng có nhu cầu cá nhân hoá chiếc máy ảnh của mình với thiết kế riêng biệt. Mỗi chiếc máy “À La Carte” là phiên bản độc nhất, được gia công và hoàn thiện hoàn toàn bằng tay.
Liên hệ trực tiếp với Leica Vietnam để sở hữu phiên bản Leica Q3 À La Carte dành cho riêng bạn.