Leica Boutique Vietnam - Leica Summilux-SL 50mm f/1.4 ASPH
  • Liên hệ: 0945 488 948
  • Brand Story

Leica Summilux-SL 50mm f/1.4 ASPH

100.000.000 VNĐ

Mô tả sản phẩm:
- Tình trạng: 98%
- Hoạt động hoàn hảo
- Phụ kiện: cap trước, sau
- Bảo hành 6 tháng